Üyelik Bilgilendirme

ÜYELİK BİLGİLENDİRMELERİ VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

(lütfen sitemize üye olmadan bu Üyelik Bilgilendirmeleri ve

Üyelik Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz ! )

  1. ÜRÜN VE HİZMET SAĞLAYICI

İnternet üzerinden veya mobil cihazınıza kurduğunuz uygulamamızdan www……………………com.tr (“Site/web sayfası”) üyeliği için sözleşme yapacağınız İsmo Orman Ürün. Dek. Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirketimiz”) internet üzerinden ve/veya mobil cihazınıza kurduğunuz aplikasyonumuzdan üyeliği için www……………………com.tr sözleşme yapacağınız İsmo Orman Ürün. Dek. Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir;

Adres : Karaman Mh. Sanayi CD. No:45 Nilüfer/BURSA

Tel No : 0224 ……… Fax No : 0224 … …. ……

Vergi No : ………………… Vd. ……………………

Mersis No : …………………….

e-posta : websatis@ismo.com.tr

  1. KULLANICI /ÜYE

Kullanıcının üyelik işlemleri tamamlandığında, bu üyelik sözleşmesi de tamamlanarak, yürürlüğe girecektir. Üyelik sözleşmesinin bir örneği, üyelik bilgilerinde belirttiğiniz mail adresine gönderilecektir.

  1. KONUSU

İş bu bilgilendirme ve üyelik sözleşmesinin konusu ve amacı, satıcı ile alıcı/üye/kullanıcı arasındaki www…………….com.tr adlı web sitesinin kullanılmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve sitedeki hizmetlerden yararlanmaya karar veren kişilerin, hizmeti kullanırken hangi şartlara tabi olduğunun, hak ve yükümlülüklerinin saptanmasına, taraflar arasındaki akdi ilişkinin gerekli tüm ön bilgilendirmeleri içerir, güvenli, hatasız ve düzenli olarak yürütülmesinin sağlanmasıdır.

Taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde, ön bilgilendirmelerden haberdar olmak sureti ile sözleşmeyi kabul ettiklerini ve bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede belirtilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

  1. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcının, üyelik sözleşmesi kurulması için, istenilen Üyelik Bilgileri’ni ve tespit edeceği şifreyi girmesi, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek işlemi tamamlaması yeterlidir. Zorunlu bilgilerin eksiksiz ve hatasız girilmesi önemli olup, üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark edilen eksiklik/hatalar Üye Girişi kısmından ulaşılabilecek “Hesabım” bölümünde düzeltebilecektir.

4.2. Üye, bahse konu internet sitesine verdiği gerek kişisel ve gerekse diğer bilgilerin, doğru olduğunu, Satıcı/hizmet sağlayıcı tarafın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.3 Üye, dilediği her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından satıcı/hizmet sağlayıcı tarafa yapacağı sözlü veya yazılı bildirim ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir; aynı şekilde ürün ve hizmet sağlayıcı/satıcı şirket de bu üyelikleri sona erdirebilir, tüm kayıt ve verileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın silebilir.

4.4. Üye, kendisine ait bilgilerin yasal düzenlemelerin öngördüğü kriterler çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabileceğini, verdikleri kişisel bilgiler ile alışverişlerine dair her türlü bilgileri, satıcı ve satıcı şirket ortakları tarafından, her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile süresiz olarak veya yasal/öngörülecek süre için kaydedilebileceğini, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebileceğini, kullanılabileceğini, güncellenebileceğini, paylaşılabileceğini, bu hususta gerekli muvafakati verdiğini beyan ve kabul eder.

4.5. Üye, kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, satıcı/hizmet sağlayıcı tarafın SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimde bulunabileceğini, üyeye ticari elektronik iletiler gönderilebileceğini beyan ve kabul eder. Üye, her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak kişisel veri kullanımını, kayıt edilmesini ve/veya ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler

4.6. Üye, kendilerine elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından bizzat sorumludur.

4.7. Bahse konu web sayfasından yapılacak alışverişlerde, her işlem sırasında görülecek olan “sipariş ön bilgilendirme formu” ve “mesafeli satış sözleşmesi” şartları geçerli olacaktır.

4.8. Üye, Satıcı/hizmet sağlayıcının gerek iş bu belgede belirtilen konularda ve gerekse üyeye sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, sitenin kullanılmasına ilişkin şartlarda, güncel halini bahse konu web sayfasında duyurmak sureti ile her türlü değişikliği yapma hakkının varlığını beyan ve kabul eder.

4.9. Üye, Satıcı/hizmet sağlayıcı tarafından kendisine verilmiş/belirlemiş olduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyecek olup, üyenin buna aykırı davranışı sebebi ile doğabilecek tüm sorumluluk kendisine aittir.

4.10 Satıcı/hizmet sağlayıcı, üyeye ait verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

4.11. Satıcı/hizmet sağlayıcının internet sitesi, yazılım ve tasarımı kendi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

4.12 Satıcı/hizmet sağlayıcı, bahse konu web sayfası aracılığı ile yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplayabilir.

4.13. Bahse konu web sayfasının, virus ve benzeri kötü amaçlı yazılımları içermemesi için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmışsa da, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmekte olup, üye kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hasar ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.14. Satıcı/hizmet sağlayıcı herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından satıcı/hizmet sağlayıcının üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.15 Satıcı/hizmet sağlayıcı satışları, stoklar ile sınırlıdır. Satıcı/hizmet sağlayıcı stoğu bulunmayan veya sonradan yeterli miktarda stoğu bulunmadığı anlaşılan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

4.16 Bahse konu web sayfasında, fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla Satıcı, hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

  1. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü yazışma, yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe e-posta yolu ile yapılacaktır.

Alıcı, iş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, satıcı tarafın ticari kayıtları ile veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar, server kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında Delil Sözleşmesi olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri ayrı ayrı yetkilidir.

SATICI/HİZMET SAĞLAYICI KULLANICI/ÜYE/ALICI

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.